Планински маратон "Сливен"

Start : 03 Oct 2020 05:35:00

Cutoff: None

Attendees: 23

 • Grade:
 • -20%
 • -15%
 • -10%
 • -5%
 • 0%
 • 5%
 • 10%
 • 15%
 • 20%
 • 25%

Start : 03 Oct 2020 06:00:00

Cutoff: None

Attendees: 22

 • Grade:
 • -20%
 • -15%
 • -10%
 • -5%
 • 0%
 • 5%
 • 10%
 • 15%
 • 20%
 • 25%

Start : 03 Oct 2020 06:30:00

Cutoff: None

Attendees: 50

 • Grade:
 • -20%
 • -15%
 • -10%
 • -5%
 • 0%
 • 5%
 • 10%
 • 15%
 • 20%
 • 25%

Start : 03 Oct 2020 07:35:00

Cutoff: None

Attendees: 51

 • Grade:
 • -20%
 • -15%
 • -10%
 • -5%
 • 0%
 • 5%
 • 10%
 • 15%
 • 20%
 • 25%

Organiser: СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ СИНИ КАМЪНИ